پرداختی تمامی وام ها مخصوص تهران، کرج و حومه تهران می باشد.

پرداختی تمامی وام ها مخصوص تهران، کرج و حومه تهران می باشد.

مدارک وام طلا وسکه

فهرست مطالب مدارک لازم برای دریافت وام طلا چیست؟ توجه کنید که این وام نیاز به ضامن، چک و سفته نداشته و طلا تنها ضامن وام می‌باشد. قابل توجه همه متقاضیان گرامی تمامی طلاهای ضمانتی در مجموعه وام افروز برای امنیت هر چه بیشتر در صندوقچه امانات بانک نگهداری خواهند شد.در زمان اخذ وام با […]